NIKKO HOTEL HANOI

HAN_HONH-exter-1     
Address: 84 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi. It takes 5 minutes driving to Melia Hotel (2 km).
Tel: (84 4) 3822 3535 – Fax: (84 4) 3822 3555
Distance to Conference Venue: 2 Km, it takes just 5 minutes by taxi.
Website: http://hotelnikkohanoi.com.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *