Dịch vụ Triển lãm

– Dịch vụ thuê địa điểm
– Thiết kế và lắp đặt quầy triển lãm
– Trang trí tổng quan
– Thiết bị
– Cơ sở dữ liệu và đấu thầu trực tuyến
– Công tác hậu cần

Mẫu triển lãm

trienlam1

trienlam2

trienlam3

xuong1

xuong2

xuong3