Thiết bị và Hội nghị Truyền hình

video-conference

Hệ thống Hội nghị truyền hình, Hệ thống Dịch thuật, Máy chiếu LCD, Màn chiếu, Laptop, Máy in, Máy photocopy, vân vân.