FORTUNA HOTEL

Overview    
Address: 6B Lang Ha street, Ba Dinh District, Hanoi.
Tel: (84.4) 3 831 3333 Ext: 6400 / 6401 / 6402 / 6404 / 6405
Fax: (84.4) 3 831 3180
Room Reservation Hotline: (84.4) 3 831 3311
E-mail: reservation@fortuna.vn
Distance to Conference Venue: 5 Km, it takes around 15 minutes by taxi.
Website: http://www.fortunahotels.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *