SERENADE HOTEL HANOI

2174373_13_b    
Address:  58 Hang Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Phone Number: (84-4) 3928 6666
Distance to Conference Venue: 2 Km, it takes around 8 minutes by taxi.
Website: http://www.serenadehotelhanoi.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *