Khách sạn Đông Đô

OtherFacilities  
Address: 146 Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi. Tel:(84-4) 35121745 Fax: (84-4) 35121745
Distance to Conference Venue: 4 Km, it takes around 15 minutes by taxi.
Website: http://www.dongdohotel.com.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *